בינג' של מסעדות בתן ביס – Restaurants bingeעשיתם כבר בינג’ על בית הנייר / קלפים, סטיירנג’ר טינגס ומראה שחורה. השאלה החשובה באמת!! היא, האם עשיתם בינג’ של…

source

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *