גלבוע בפיתה: קבב אמונה בב"שאיזה ציון יקבל הקבב במדד הפלאפלים של גלבוע. עוד פרק במסגרת חגיגות הפרידה של של הצינור מניב גלבוע.

source

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *