מסעדות, אולמות אירועים, קייטרינג שתורמים עודפי מזוןhttp://www.ochlimtov.org.il המון מסעדות, קייטרינג, אולמות אירועים ועוד תורמים את עודפי המזון שלהם לעניים ועמותות חסד…

source

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *