הטבלה של משרד הבריאות משקרת | מהצד השני עם גיא זהר – 07.07.20כאן 11 | טבלת המקומות הכי מועדים להדבקה בקורונה של משרד הבריאות כללה קזינו והתבססה בכלל על סקר מחו”ל. כאן חשדנו…

source

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *