ולוג בתל אביב נפלתי!?,מסעדות,אנשים רוקדים על הכביש?!היי בנות, אז היום אני מעלה לכן ולוג מתל אביב שזה החלק השני של הולוג שהעלתי היום בבוקר! את הולוג הזה צילמתי…

source

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *