מוצר חדש לבתי מלון מבית מנורה מבטחיםביטוח אובדן הכנסות כתוצאה מאירועי מלחמה וטרור, ללא נזק פיזי.
פוליסת ביטוח השומרת על העסק ועל הרווח של בתי המלון.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *