כללי טל מלאכות בשבת – המשך + דוגמאות נוספותדוגמא נוספת לגרמא במלאכה שאינה צריכה בגופה – שחרור עכבר ממלכודת ליד חתול…
+ דיני מלאכה שאינה צריכה בגופה + מלאכה הנעשית בשינוי + דיני 2 שעשאוה.
ועוד דוגמאות מעשיות אודות פסיק רישיה בדניחאליה או לא ניחאליה (דוגמא נפוצה: באדם שמתארח בבית מלון ובפתיחת דלת חדרו נדלקים האורות והמזגן ובצאתו מהחדר הם נכבים).

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *