מוריה בן משה, רכזת עבודה נתמכת בצ'יימס ישראל, מקס סטוק כפר סבאמדברת על שילוב אנשים עם מוגבלויות במקומות עבודה, ובמקס סטוק בכפר סבא.

source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *