Tag Archives: אוטומטים

מערכת ריח חכמה – ניטרול ריחות, מיתוג, שיווק ומשיכת קהל בעזרת מערכות מפיצי ריח אוטומטים

בעל/ת חנות/משרד/אולם תצוגה/בית קפה – במספר הולך וגדל של שטחי מסחר, חנויות, משרדים, אולמות תצוגה, שמחות וכנסים – הריח משחק תפקיד מכריע. בין אם המטרה היא להשאיר את הלקוחות יותר זמן במרכז קניות, להרגיע אותם לקראת טיפול שיניים או למשוך אותם אל תוך בית הקפה הספציפי מתוך שורה של בתי קפה אפשריים ו/או גם לנטרל […]