Tag Archives: יצירת

יצירת תרחיש אוירה (מצב)

לעיתים נרצה ליצור תרחישים שמשקפים אוירה או מצב. לדוגמא: מצב רומנטי בו כל האורות כבויים ורק העמעמים ב- 50%. לדוגמא: סגירת כל התריסים בבית בלחיצה אחת על אייקון וכן הלאה. בסרטון זה נלמד כיצד ניתן לעשות זאת בצורה פשוטה ומהירה source