Tag Archives: מתארחת

תמי סירקיס מתארחת אצל מנחם הורוביץ – שווה בדיקה סיבים תזונתיים

תמי סירקיס מציעה למנחם הורוביץ לאכול סיבים תזונתיים במנת אנטי-פסטי בצבעי הקשת. שודר בתוכנית שווה בדיקה בקשת 12 ביום 18/3/19 לקבלת המתכון: source