Tag Archives: נפתרים

ריח רע מהמזגן | כיצד נפתרים מריח רע מהמזגן?

מדוע יש ריח רע מהמזגן? זקוקים לטכנאי על מנת לפתור את בעיית הריחות אשר המזגן מוציא בעת הפעלה? – ישנן מספר סיבות בגללן המזגן מוציא ריח רע בכל הפעלה. חקל מהסיבות אפילו מסוכנות לבריאות כאשר אנו שואפים את החיידקים אשר נפלטים החוצה לחלל החדר. source